Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji
 • Skontaktuj się z nami:
 • Tel. kom.: 517 778 798
 • Tel. kom.: 728 665 908
 • E-mail: biuro@bugstop.pl

Certyfikaty i Rekomendacje

Certyfikaty

Rekomendacje


 • Dom dla osób bezdomnych i najuboższych MONAR-MARKOT

 • Dom dla osób starszych MONAR-MARKOT

 • Marecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Noclegownia dla osób bezdomnych i najuboższych MONAR-MARKOT

 • Ośrodek Hospicjum Domowe

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 • Unibep Spółka Akcyjna

 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej

 • Wspólnota Mieszkaniowa Dickensa 27

 • Powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej

 • Wspólny Dom

 • Spółdzielnia Mieszkalniowa

 • Hospicjum Świętego Krzyża

 • Biuro Trybunału konstytucyjnego

 • SM Przy Metrze